بازدید مجدد دسته بندی cath – معماری های بازبینی شده و روشهای جدید برای مشخص کردن واگرایی (انشعاب) ساختاری در فوق خانواده ها

The CATH classification revisited—architectures reviewed and new ways to characterize structural divergence in superfamilies (2018)

بازدید مجدد دسته بندی cath – معماری های بازبینی شده و روشهای جدید برای مشخص کردن واگرایی (انشعاب) ساختاری در فوق خانواده ها

– توضیحات: ۵ صفحه انگلیسی، ۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

آخرین نسخه cath (طبقه , معماری , توپولوژی , هومولوژی) (نسخه ۳٫۲) در ژولای ۲۰۱۸ انتشار یافت که حاوی ۱۱۴۲۱۵ , ۲۱۷۸ فوق خانواده همسان و ۱۱۱۰ گروه ترکیبی حوزه می باشد. ما ۲۰۳۳۰ حوزه جدید , ۸۷ فوق خانواده همسان جدید و ۲۶ خانواده ترکیبی جدید را از رمان انتشار نسخه ۳٫۱ cath  اختصاص داده ایم.۲۸۰۶۴ حوزه جدید از زمان انتشار دیتابیس NAR ما در سال ۲۰۱۸ اختصاص داده شده است. وبسایت cath تحت تجدید نظر کلی طراحی قرار گرفته و شامل مستندات قابل درک بیشتری شده است. ما سطح معماری cath را بعنوان بخشی از توسعه نمودار پروتئین مجددا ملاقات کرده و اطلاعات مربوط به اعضای هر گروه را ارائه داده ایم. الگوریتم مقایسه ساختار cathedral بهبود یافته و برای مشخص ساختن تنوع ساختاری در فوق خانواده های cath و همپوشانی های ساختاری بین فوق خانواده ها مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند بخش عمده ای از فوق خانواده ها در cath از نظر ساختاری متفاوت نیستند و همپوشانی شاخصی با دیگر فوق خاواده ها ندارند  , تقریبا ۴% از فوق خانواده ها دارای تنوع زیاد بوده و اینها هستند که دارای جمعیت بیشتر در PDB و ژنومها می باشند. اطلاعت در زمینه درجه تنوع ساختاری در هر فوق خانواده و همپوشا نی های ساختاری بن فوق خانواده را می توان از وبسایت cath دانلود کرد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − سه =

0