ایجاد شبکه های کارافرینی : کارافرینی آکادمیک , جابجایی و همکاری در آموزش دکترا

Creating entrepreneurial networks: academic entrepreneurship, mobility and collaboration during PhD education (2016)

ایجاد شبکه های کارافرینی : کارافرینی آکادمیک , جابجایی و همکاری در آموزش دکترا

– توضیحات: ۲۰ صفحه انگلیسی، ۳۵ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

فعالیتهای شبکه سازی دانشجویان phd یکی از حوزه های مهم تحقیقی در فهم بیشتر ما از کارافرینی آکادمیک می باشد. مقاله جاری بر مشارکت دانشجویان phd در فعالیتهای شبکه سازی تمر کز دارد که بعنوان حرکت , همکاری و میزان توجه و پشتیبانی دریافتی از جانب سطوح مختلف سلسله مراتب دانشگاهی بمنظور تجاری سازی تعریف شده است. نتایج بررسی وسیع (مرکب از ۱۱۲۶ دانشجوی دکترا در دانشگاه لینکوپینگ سوئد  با نرخ پاسخ ۴۱% ) ارائه شده و نشان می دهد که بخش عمده ای از دانشجویان phd متعهد شده اند تا به مشارکت با سازمانهای بیرونی بپردازند ولی تعداد کمی (یک چهارم) از آنها بخشی از آموزش phd خود را در خارج از دانشگاه خانگی گذرانده اند. دانشجویان phd  رشته های مختلف ,علاقه متوسطی به تجاری سازی داشته و یا بطور متوسط طرفدار آن بوده اند. البته ,  دانشجویان رشته علوم بهداشت بیان کرده اند که ترکیب کارهای تحقیقی و تجاری سازی , کار مشکلیست. همچنین علاقه به تجاری سازی نتایج تحقیقی در میان دانشجویانی که تحت جابجایی بوده اند تقریبا در پائینترین حد بوده است , که به ناسازگاری تجربه شده کارافرینی آکادمیک و تحقیق اشاره دارد.

کلیدواژگان: کارافرینی آکادمیک , جابجایی , همکاری (مشارکت) , فعالیتهای شبکه سازی , آموزش دکترا , شبکه های دانشگاهی –صنعتی , تجاری سازی تحقیق

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۴۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − دوازده =

0