انتخابهای جدید ارتباطات

New Communications Options: A Renaissance in Videoconference Use (2018)

انتخابهای جدید ارتباطات

– توضیحات: ۱۸ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

آموزش از راه دور طی چندین دهه از تجارب یادگیری کاغذی به نوع جدیدی تغییر یافته که در آن تعاملات دیداری و صوتی غنی با همکلاسان و معلمین ممکن می باشد. کاهش اثرات فاصله, هدف اصلی بسیاری از افرادی بوده که آموزش از راه دور را مدیریت, طراحی و تدریس کرده یا فرا می گیرند. ارتباط تصویری بصورتهای مختلفی قادر به حل این اثرات می باشد. ارتباط تصویر IP (پروتکل اینترنت( اهمیتی بیشتر از همیشه بدست آورده زیرا دانش آموزان و معلمین آنها در تلاش آموزشی بدنبال تعامل با یکدیگر می باشند. امکانات تازه بوجود آمده در ابزار ارتباطاتی غالبا ناشی از افزایش دستیابی به اینترنت بوده و در سطح دیگری نشان دهنده یک رنسانس در این زمینه می باشد. همچنین, محرکهای اقتصادی, فنی و محیطی وجود داشته که باعث افزایش استفاده از ارتباطات تصویری اینترنتی می شود. با اینحال, بسیاری ازز کسانی که آموزش از راه دور را تدریس یا مدیریت می کنند, به دانش و مهارتهای لازم برای اثربخشی استفاده از ارتباطات تصویری دستیابی ندارند. نقطه آغازی در این زمینه, بحث در مورد موضوعات و عوامل مهم مقیاس پذیری, دوام و ملاحظات آموزشی ارتباط تصویری در زمینه آموزش از راه دور می باشد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 + 17 =

0