استدلال سببی مدیریت در مورد اجرا و مدیریت درامد

Management’s causal reasoning on performance and earnings management (2014)

استدلال سببی مدیریت در مورد اجرا و مدیریت درامد

توضیحات: ۱۴ صفحه انگلیسی، ۲۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

ما اتحاد بین استدلال سببی در مورد اجرا در مورد تفسیر مدیریت سالیانه شرکت و گرایش مدیریت درامد را بررسی می کنیم.نگرانی های مدیریت درامد انتظار رفته برای تشکیل یک وضع نامساعد جوابگویی عمده بحث و گفتگو شده است،ایجاد مدیریت برای پیشنهاد سختی شدیدتر استدلال سببی به منظور بررسی نگرانی های مدیریت درامد است.ما تکنیک های متمرکز کامپیوتری را برای اندازه گیری شدت استدلال سببی به عنوان کیفیت افشای عمومی در تفسیر مدیریت یک نمونه بزرگ شرکتهای آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ استفاده می کنیم.ما دریافته ایم که افزایش مدیریت درامد (علامت دار افزایش های احتمالی)مسلما با شدت استدلال سببی همراه شده است.شرکت معین مشخصات متغیر افزایش مدیریت درامد (طرح یک مدیریت درامد مصنوعی و یک طرح انتظارات تحلیل گر)و یک تغییر طرح را در دست دارد.نتایج ما با اثبات اینکه شرکتها به صورت استراتژیکی استدلال سببی را در اجرا برای انتشار تناسب و شناخت حقانیت استفاده می کنند،یکپارچه هستند.افزایش دریافتهای اجرای گزارش شده نگرانی های مربوط به اجرای بررسی کننده ها معقول است.(ارتس و چنگ در سال ۲۰۱۹؛ براون و تاکر در سال ۲۰۱۹؛ گراهام، هاروی و راجگوپال در سال ۲۰۱۷)

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۵۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت − 6 =

0