ارزیابی پودر خشک قارچ (agricus bisporus ) بعنوان جایگزین پیش برنده رشد آنتی بیوتیک در ویژگی های کارایی, استخوان و پاسخ ایمنی در مرغ کبابی

Evaluation of dried powder of mushroom (Agaricus bisporus) as an antibiotic growth promoter substitution on performance, carcass traits and humoral immune responses in broiler chickens (2016)

ارزیابی پودر خشک قارچ (agricus bisporus ) بعنوان جایگزین پیش برنده رشد آنتی بیوتیک در ویژگی های  کارایی, استخوان و پاسخ ایمنی در مرغ کبابی

– توضیحات: ۷ صفحه انگلیسی، ۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

آزمایش جاری برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف قارچ خوراکی (agaricus bisporus) در مقایسه با پیش برنده رشد آنتی بیوتیک (flavophospholipol) بر مشخصه های  کارایی , استخوان و پاسخ ایمنی مرغ کبابی انجام شده است. در این آزمایش ۱۸۰ جوجه (با جنسیت ترکیبی) ۹ روزه (رس ۳۰۸) وزن شده و بطور تصادفی در یکی از ۶ گروه آزمایش قرار گرفته شدند. هر گروه مرکب از ۳ تکرار ۱۰ پرنده ای بوده است. ۶ گروه بصورت زیر می باشند: رژیم پایه(کنترل) , رژیم پایه +آنتی بیوتیک (۴٫۵mg flavophospholipol/kg ) , رژیم مبنای  تقویت  شده با سطوح ۵,۱۰,۲۰,۳۰ از قارچ خشک شده خوراکی در هر کیلوگرم غذا. وزن بدن (bw) مرغها و میزان جذب غذا  در روز ۹ و ۲۱و۴۵ اندازه گیری شد و نسبت تبدیل غذا (FCR) بر اساس آن محاسبه گردید. در روز ۴۵ , دو پرنده از هر تکرار ذبح شده تا وزن اندام و استخوان آنها تعیین شود. نتایج نشان داد که استفاده از ۳۰ گرم قارچ باعث ایجاد بیشترین آنتی بادی در برابر srbc (p<.05) شده است. هیچ یک از گروه ها دارای تاثیر بر آنتی بادی ndv نبوده اند. در دوره کلی آزمایش و دوره  رشد بیشترین مقدار dfi در گروه های با ۱۰g قارچ دیده شد (p<.05) . bw بدست آمده در تغذیه پرندگان با رژیم مبنا دارای دارای افزایش شاخصی نسبت به گروه های دیگر در روز ۴۵ نبوده است (p>0.05) . جوجه های دریافت کننده flavophospholipol دارای fcr کمتری در مقایسه با جوجه های دریافت کننده ۱۰,۲۰g قارچ در دوره کلی آمایش بوده اند ولی در گروه ۵,۳۰g این امر مشاهده نشد. Fcr جوجه ها در دوره های دیگر تحت تاثیر قرار نگرفت. وزن اندام داخلی و استخوان در روز ۴۵ تحت تاثیر روشهای رژیم غذایی قرار نگرفتو درکل, نتایج نشان داد که تقویت مرغ با ۳۰g قارچ در هر کیلوگرم غذا می تواند باعث ایجاد تاثیرات مطلوبی در پاسخهای ایمنی جوجه ها شود بدون اثرات بد بر معیارهای کارایی.

کلیدواژگان: agaricus bisporus , جوجه, مشخصه های استخوان , پاسخ ایمنی , قارچ , کارایی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۸۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × 3 =

0