ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

با علم به اینکه در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی براي پیشی گرفتن از رقباي خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید براي تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پر اهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد؛ بررسی همه ابعاد آن به ویژه بصورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاري براي سنجش عملکرد امري اجتناب ناپذیر می باشد.

از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانک ها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک ها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران هاي مالی می گردد  علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد.

به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاري در ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري استفاده می گردد که در این تکنیک از یک سري نهاده ها و ستانده هاي سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود. اندازه گیري کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به تاکید پژوهشگران بر تحلیل پوششی داده ها به انتخاب نهاده ها و ستانده ها توجه ویژه اي خواهد شد.

استقلال بیشتر سازمان های دولتی که ناشی از فرآیند / سیاست های عدم تمرکز دولت می باشد، در بسیاری از کشورها در حال بسط و گسترش می باشد. این تغییرات استفاده از تکنیک های نوین مدیریت را به منظور افزایش عملکرد سازمان های دولتی و همچنین فراهم دیدن ابزارهایی برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در بخش دولتی را ایجاب نموده است.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 + یک =

0