ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

دانلود پروپوزال آماده مدیریت بازاریابی بین الملل و داخلی: ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در ساليان اخير تمركز زيادي روي توسعه بازاريابي در زمينه منابع انساني صورت گرفته كه تاثير شگرفي روي بهره وري منابع انساني بر جاي گذاشته است. كه ميتوان به مواردي نظير بازاريابي در زمينه هاي آموزش منابع انساني، برون سپاري منابع انساني،تامين نيروي انساني ماهر،تعين اولويت هاي توسعه منابع انساني و .. اشاره داشت. در اين بين شركت ها و سازمان هايي كه داراي توليدات رقابتي در سطح بين المللي مي باشند با درك اهميت توجه به منابع انساني سازمان در صدد افزايش سطح علمي و بهره وري پرسنل خود برآمده و به واسطه آن خواهان افزايش ميزان قدرت رقابتي خود بوده اند. (بهبودي،۴۹: ۱۳۹۱)

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

ـ  بختيارى، حسن و احمدى مقدم، اسماعيل(۱۳۸۹). نقش راهبردهاى مديريتى در توانمندسازى  مديران. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال پنجم، شمارة اول. ۵۳-۳۹

ـ ابراهیم زاده، فریمان . کوهستانی ،حسینعلی. و اسماعیل،  مهرانگیز.(۱۳۸۹). بررسی نقش روشهای توانمندسازی بر افزایش عملکرد منابع انسانی دانشگاه های پیام نور استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.

ـ ابراهیمی، ابوالقاسم ( ۱۳۸۲ ) بررسی عوامل موثر بر بازاریابی داخلی، نشریه تدبیر، شماره ۱۲۱، صص ۱۴ ـ ۱۲٫

ـ ابزری، مهدی ؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید و قربانی، حسن ( ۱۳۸۸ ) تاثیربازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی در صنعت، نشریه چشم انداز مدیریت، شماره ۳۱،صص ۴۲ ـ ۲۵٫

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + یک =

0