ارتباط پايداري مرکزي با عملکرد ورزشي بازيکنان واليبال شهرستان دامغان

دانلود پروپوزال آماده: ارتباط پايداري مرکزي با عملکرد ورزشي بازيکنان واليبال شهرستان دامغان

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال تربیت بدنی و علوم ورزشی، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

هر ورزش خاص سازگاريهاي متفاوت و ويژه اي را در افراد و در زمان هاي گوناگون بوجود مي اورد يعني از نظر فزيولوژيکي بازتاب نهايي هر ورزش به خصوصيت هاي بالقوه ان ورزش خاص بستگي دارد بنابراين در هر ورزش اگاهي از علم بيولوژيکي ورزش و تشريح ويژگي هاي فعاليت هاي بدني براي نيازهاي فيزيولوژيکي بدن از اهميت خاصي برخوردار است .(پارسا .۱۳۷۷)

ورزش واليبال سرشار از حرکات و فنون انفجاري و پر سرعت توام با قدرت است که بطور مکرر و پي در پي توسط هريک از بازيکنان اجرا مي شود . اين حرکات انفجاري و سريع همراه با حداکثر قدرت و توان عضلاني در کسري از ثانيه انجام مي شود که تعداد انها در يک دور رالي بازي بسيار زياد است

با توجه به اينکه تمام بازيکنان از قامت بلندي در واليبال برخوردار مي با شند .قدرت انفجاري و ارتفاع پرش در ميزان موفقيت انها بر روي تور موثر است از طرف ديگر بازيکناني که از پرش خوبي برخوردارنداتلاف انرژي کمتري دارند و ذخيره انرژي انها ديرتر تخليه شده و در نتيجه کمتر و دير تر احساس درد مي کنندلذا تقويت پرش جزئ لاينفک برنامه هاي بدنسازي در رشته واليبال است (رستگار ۱۳۸۴)

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده روانشناسی، کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − 11 =

0