ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان در مدارس شهر سیرجان

دانلود پروپوزال آماده: ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان  در مدارس شهر سیرجان

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده مدیریت بحران و تحول و اجرایی و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی وزمانی و ویژگیهاو نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده وبا توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است (رضائیان،۱۳۷۹: ۶)

در عصر حاضر بر اثر تحولات‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌، آموزش‌ و پرورش‌ و نهادهاي‌آن‌ به طور اساسی دگرگون‌ شده‌ و مأموريت‌ خطير آموزش‌ و پرورش‌ نسل‌هاي‌ نوخاسته‌ ازجهات‌ مختلف‌ به‌نظام‌هاي‌ آموزشي‌ سپرده‌ شده‌ است‌. عملكرد اين‌ نظام‌ آموزشي‌ ازحساسيت‌ ویژه ای‌ برخوردار است‌ زيرا اهداف‌ و عوامل‌ اين‌ سازمان‌، انساني‌ است‌و نقش‌ و رسالت‌ آنها از يك‌ سو تبديل‌ انسان‌هاي‌ خام‌ به‌انسان‌هاي‌ خلاق‌ و مبتكر وصنعتگر، خودآگاه‌ و رشد يافته‌ است‌ و از سوي‌ ديگر تأمين‌كننده‌ي‌ نيازهاي‌ نيروي‌انساني‌ جامعه‌ در بخش‌هاي‌ فرهنگي‌ ،اجتماعي‌ و اقتصادي‌ است‌.(میرکمالی،۱۳۸۳ :۹)

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده روانشناسی، کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − 11 =

0