احساسات در مذاکره

Emotions in negotiation

احساسات در مذاکره

توضیحات: ۱۵ صفحه انگلیسی، ۱۴ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

احساسات همیشه در هر فعالیت های انسانی، از جمله مذاکره و معامله نقش دارد. ما همه این ویژگی را دارا هستیم، بنابراین باید با احساسات خود و دیگران زندگی کنیم. نمیتوانیم این ویژگی را نادیده بگیریم، زیرا دارای تاثیر مستقیم بر زندگی ما است. روحیات تاثیر گذار بر شیوه ی اندیشیدن، احساس و عمل ما هستند. بهترین راهکار، تشخیص آنها و مقابله با آنها بصورتی سازنده است. برخی از احساسات مثبت عبارتند از: شادی، اعتماد به نفس، سرحالی. دیگر موارد منفی: خشم، ترس، خجالت. احساسات منفی تمایل برای تحریک انگیزه های رقابتی، که منجر به پویایی برد و باخت می شود، هستند. احساسات مثبت تشویق کننده ی همکاری و حمایت نتایج برنده است. احساسات همچنین مسری می باشند. ما میتوانیم آنها را تحت گسترش قرار دهیم و یا از دیگران دریافت کنیم. به طور کلیف کسی که احساسات خود را بروز می دهد، مطمئنا احساسات خود را به کسی که آنها را پنهان میکند تحمیل می کند. این دلالت ها برای مذاکرات سرراست هستند. یک مذاکره کننده ی برد-برد روحیات منفی خود را مدیریت کرده و به آن پیش روی دیگران دامن نمیزند. او همچنین روحیات مثبت خود را بروز داده و در تلاش برای القای روحیات مثبت در دیگران نیز هست. آسان به نظر می آید نه؟ ولی خیر آسان نیست.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۵۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 14 =

0