اثرجایگزینی کلکلسیفرول(D3) با آلفا ۱ – هیدروکسی کلکلسیفرول بر عملکرد مرغ مادر گوشتی

Effect of cholecalciferol (D3) replacement with 1alpha-hydroxycholecalciferol on broiler breeder hens performance (2013)

اثرجایگزینی کلکلسیفرول(D3) با آلفا ۱ هیدروکسی کلکلسیفرول بر عملکرد مرغ مادر گوشتی

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۶ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

این مقاله اثرات جایگزینی آلفا ۱ – هیدروکسی کلکلسیفرول را با کلکلسیفرول بر عملکرد مرغ مادر گوشتی بررسی کرده است. ۲۸۸ راس مرغ مادر گوشتی از بین ۳۰۸ راس که دارای سن ۵۷ هفته ای بودند با طراحی تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار از ۱۲ ماده و ۱ نر جمع آوری شدند.

تیمارها شامل ۳۵۰۰ IU / Kg ویتامین D3 (T1)، ۳۳۴۰ (T2)، ۳۳۰۰ (T3)، ۳۲۶۰ و ۳۱۸۰ IU D3 (D5) بودند. سطوح ناقص ویتامین D3 در T2، T3، T4 و T5 به ترتیب با اضافه کردن ۱α(OH)D3  به رژیم در سطوح ۱۰، ۱۲٫۵، ۱۵ و ۲۰ gr/ton تکمیل شد و تیمارها فاقد مکمل D3 بودند. نتایج نشان داد، در مقایسه با سطوح پایین تر متابولیت های مشابه و همچنین در مقایسه با مرغ هایی که به آنها D3 خورانده شده بود، کاهش معنی داری در تولید تخم مرغ مشاهده شد هنگامیکه ۲۰ گرم /تن از ۱α(OH)D3 به رژیم اضافه شد; با این وجود، هیچ تفاوتی در وزن تخم مرغ، سنگینی تخم مرغ، جوجه گیری، مرگ و میر زودرس، متوسط و دیر رس رویان، شکستن تخم مرغ، کلسیم پلاسما ، غلظت فسفر و استخوان درشت نی بین تیمارهایی که ترکیبی از ویتامین D3 و ۱α(OH)D3 بودند در مقایسه با مکمل D3 مشاهده نشد. مرغ هایی که رژیم بدون مکمل D داشتند، افزایش معنی داری در تولید تخم مرغ، حجم تخم مرغ، سنگینی تخم مرغ، جوجه گیری و افزایش قابل توجهی در نسبت تبدیل غذا و مرگ میر زود رس و دیر رس رویان بدون هیچ تاثیری بر دیگر ویژگیها نشان دادند. در نتیجه، جایگزینی ۱α(OH)D3 با D3 در رژیم مرغ های مادر گوشتی هیچ اثر مفیدی بر تولید تخم مرغ، کیفیت پوسته تخم مرغ و جوجه گیری ندارد. به نظر می رسد که مرغ ها قادر هستند تا ۱, ۲۵(OH)2D3 کافی را ازویتامین D3 رژیمی دگرگون کنند تا نیازمندیها را برآورده کنند.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۵۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + 2 =

0