اثربخشی آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری ، ترس از تصویر تن و سازگاری دانش آموزان پسر پایه¬ی دوم¬ دبیرستان

عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری ، ترس از تصویر تن و سازگاری دانش آموزان پسر پایه­ی دوم­ دبیرستان

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

نوجوانی به عنوان دوره ای پرفشار و با حساسیت فراوان نسبت به استرس توصیف شده است (اندرسون و تیچر[۱]، ۲۰۱۸) و یکی از مهم ترین و پرارزش ترین دوران زندگی هر فرد محسوب می شود، زیرا سرآغاز تحولات و دگرگونی های جسمی و روانی در اوست و بلوغ[۲] نقطه­ی عطفی در گذر زندگی او از مرحله­ی کودکی به بزرگسالی است (روشن، ۱۳۷۹). فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است. نوجوانان در این دوره تمایلات و خواهش های متضاد دارند و با اینکه تمایل دارند با دوستان خود باشند؛ در عین حال علاقه مند به تنهایی هستند (برومندفر، عابدی و حسن زاده، ۱۳۸۱). بلوغ یک دوره­ی پویا از رشد است که با تغییرات سریع در اندازه­ی بدن، شکل و ترکیب همراه است. یکی از نشانه های بلوغ رشد ناگهانی نوجوان است (روگول، رومیچ و کلارک[۳]، ۲۰۱۶). نشانه های دیگر شامل تغییرات هورمونی عمده ای است که احتمالاً در افسردگی عاطفی و پرخاشگری نقش دارد تغییرات بیولوژیکی بلوغ همچنین دارای ارزش اجتماعی است. بنابراین، تلاش های شخص برای پذیرفتن تغییرات فیزیکی خود و انتظارات نقش ممکن است باعث ایجاد عواطف منفی و اختلالات ذهنی در طول رشد نوجوانی شود (کالتیالا- هینو، مارتونن، رانتانن و ریمپلا[۴]، ۲۰۱۷).

……

مرور منابع:

هاشمیان، شفیع آبادی و سودانی (۱۳۸۷) نشان داد آموزش مهارت های کنترل خشم، پرخاشگری را در دانش­آموزان پسر و دختر کاهش و میزان سازگاری را در آن ها افزایش داده است. در پژوهش دیگری برنامه ی کنترل خشم به طور موفقیت آمیزی رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان را کاهش داد و باعث تقویت پاسخ مثبت و رفتار صحیح از سوی همسالان و گروه شد (کلنر و توتین[۵]، ۲۰۱۶)، واحدی و فتحی آذر (۱۳۸۵) در بررسی های خود آموزش کفایت اجتماعی را در کاهش پرخاشگری پسران مفید و اثربخش ارزیابی کرده اند. این شیوه­ی آموزشی به مدت ۱۳ هفته در دو مرحله و هفته ای یک جلسه اجرا گردید. اثربخشی آموزش هوش هیجانی نیز بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان نیز در پژوهش نقدی، ادیب راد و نورانی پور (۱۳۸۹) به اثبات رسیده است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱ – آموزش بهداشت روانی بلوغ بر کاهش پرخاشگری، ترس از تصویر تن و افزایش سازگاری دانش آموزان پسر تأثیر دارد.

    1. آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث کاهش پرخاشگری در دانش آموزان پسر می شود.

۲-۱     آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث کاهش ترس از تصویر تن در دانش آموزان پسر تأثیر می شود.

    1.    آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث افزایش سازگاری دانش آموزان پسر می شود.

۲ –  آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث افزایش سازگاری عاطفي،‏‏‏‏‏‏ اجتماعي و آموزشي دانش آموزان پسر می شود.

    1. آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث افزایش سازگاری عاطفي دانش آموزان پسر می شود.
    1.    آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث افزایش سازگاری اجتماعي دانش آموزان پسر می شود.

۳-۲   آموزش بهداشت روانی بلوغ باعث افزایش سازگاری آموزشي دانش آموزان پسر می شود.

 

………….

 

 

[۱] -Anderson & Teicher

[۲] -Puberty

[۳] -Rogol, Roemmich & Clark

[۴] -Kaltiala-Heino, Marttunen, Rantanen & Rimpel

[۵] – Kellner & Tutin

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + 13 =

0