اثربخشی آرام¬سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی بر کاهش علائم سردرد میگرنی، کیفیت زندگی و ناگویی خلقی مبتلایان به سردرد میگرنی

عنوان پروپوزال: اثربخشی آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی بر کاهش علائم سردرد میگرنی، کیفیت زندگی و ناگویی خلقی مبتلایان به سردرد میگرنی

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

انجمن پزشکی امریکا [۱]درد[۲] را تجربه­ای حسی و روحی از ناراحتی که معمولا با آسیب واقعی یا تهدید کننده بافت­ها ارتباط دارد، تعریف می­کند(به نقل از سارافینو[۳] واسمیت[۴]، ۲۰۱۹).هیچ شکایت پزشکی رایج­تر از درد نیست و از رایج­ترین دردها که منجر به مراجعه افراد به مراکز بهداشتی می­شوند، انواع سردردها هستند. تقریبا تمام افراد در طول زندگی خود دچار سردرد می­شوند.سردرد انواع مختلفی دارد که به واسطه علت شناسی آنها (برای نمونهبازتاب عصبی ماهیچه­ای، میگرن[۵]، شبه میگرن، هیستامین یا آلرژیک، عفونت کانونی و فشارخون یا افزایش فشار درون جمجمه­ای)، توسط نوع دردهای نوسانی، انفجاری، رشته مانند و ممتد ویا توزیع درد در نواحی پیشانی، پشت سری، یکطرفه و یا دوطرفه مشخص می­شود(ولمن[۶]، ۱۹۸۸، ترجمه نجاریان ۱۳۷۵).

……

مرور منابع:

نستوریو وهمکاران(۲۰۱۸)در بررسی انتقادی ۹۴مطالعه در زمینه درمان میگرن وسردرد تنشی با استفاده از پسخوراند زیستی بیان می­کنند که این روش با اثربخشی متوسط تا زیاد در درمان میگرن وسردرد تنشی همراه بوده است. سوزا[۷] و همکاران (۲۰۱۸)پس از مقایسه آرام­سازی و افشا­سازی هیجانی نوشتاری در کاهش علائم سردرد بیان می­کنند که آرام­سازی بسیار موثرتر از افشاسازی هیجانی که یک راهکار شناختی است در کاهش فراوانی وپریشان کنندگی سردرد می­باشد. هم چنین استوکس ولاپین ۲۰۱۹ دو نوع جدید از پسخوراند زیستی را تحت عنوان EEG بیو­فیدبک و هموانسفالوگرافی را با پسخوراند زیستی حرارت پوست در درمان میگرن همراه کردند، که پس از درمان ۷۰درصد از بیماران حداقل ۵۰ درصد کاهش در فراوانی سردرد نشان دادند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

  1. درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش علائم سردرد(تعداد دفعات، طول مدت، شدت و پریشان کنندگی سردرد)،ناگویی خلقی و افزایش کیفیت زندگیمبتلایان به میگرن می­شود.

۱-۱٫درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش طول مدت سردردمبتلایان به میگرن می­شود.

۲-۱٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش شدت سردرد مبتلایان به میگرن می­شود.

۳-۱٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش تعداد دفعات حمله سردرد مبتلایان به میگرن می­شود.

۴-۱٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش پریشان کنندگی سردرد مبتلایان به میگرنمی­شود.

۵-۱٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش میزان ناگویی خلقی مبتلایان به میگرن می­شود.

۶-۱٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث افزایش کیفیت زندگیمبتلایان به میگرن می­شود.

  1. درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی برابعادناگویی خلقی (دشواری در تشخیص احساسات[۸]، دشواری توصیف احساسات[۹] وتفکر با جهت گیری خارجی[۱۰]) مبتلایان به میگرن تاثیر دارد.

۱-۲٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش دشواری در تشخیص احساساتمبتلایان به میگرن می­شود.

۲-۲٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش دشواری در توصیف احساساتمبتلایان به میگرن می­شود.

۳-۲٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش تفکر با جهت گیری خارجیمبتلایان به میگرن می­شود.

  1. درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی بر ابعاد کیفیت زندگی(محدودیت در ایفای نقش[۱۱]، ممانعت در ایفای نقش[۱۲] و عملکرد هیجانی[۱۳])مبتلایان به میگرن تاثیر دارد.

۱-۳٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش محدودیت در ایفای نقشمبتلایان به میگرن می­شود.

۲-۳٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث کاهش ممانعت از ایفای نقش مبتلایان به میگرن می­شود.

۳-۳٫ درمان آرام­سازی عضلانی همراه با پسخوراند زیستی باعث افزایش عملکرد هیجانی مبتلایان به میگرن می­شود.

………….

 

 

[۱]  American medical association

[۲] pain

[۳] Sarafino

[۴] Smith

[۵] migraine

[۶] Wolman

[۷]Souza

[۸]Difficulty identification feelings

[۹]Difficulty describing feelings

[۱۰]Externally oriented thinking

[۱۱]Role restrictive

[۱۲]Role preventive

[۱۳] Emotional function

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − دوازده =

0