ابر ITS : رایانش ابری برای سیستم حمل و نقل هوشمند

ITS-Cloud: Cloud Computing for Intelligent Transportation System (2016)

ابر ITS : رایانش ابری برای سیستم حمل و نقل هوشمند

– توضیحات: ۶ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

رایانش ابری را بعنوان تحویل سرویسهایی مانند منابع اشتراکی, پلتفرمها, نرم افزار و داده تعریف کرده اند, بطوریکه مد نظر کاربر نهایی باشد. این سرویسها, در مراکز داده توزیع شده در شبکه ای مانند اینترنت واقع شده اند. در مقاله جاری, مدل رایانش ابری جدیدی بنام ابر ITS, به سیستم هوشمند حمل و نقل (ITS) اعمال شده تا خروجی حمل و نقل مانند ایمنی جاده, بهره وری حمل و نقل, قابلیت اطمینان سفر, انتخاب سفر آگاهانه, حفاظت از محیط زیست و ارتقاع وضعیت ترافیک را بهبود دهد. این مدل مرکب از دو مدل فرعی می باشد: مدلهای عرفی  ابر ایستا و پویا. در مدل اول, وسایل نقلیه از مزایای ابر مرسوم بهره می گیرند, ولی در مدل پویا, ابری موقتی توسط خود وسایل نقلیه تشکیل شده که نماینده مراکز داده ابری می باشد. برای اعتبارسنجی روش, مطالعات شبیه سازی برای حل مسئله تنظیم بار بعنوان مسئله سخت NP, انجام گرفت. نتایج حاصل, با استفاده از الگوریتم زندگی زنبور (BLA) بدست آمده و به ابر ITS اعمال شده و با نتایج BLAی اعمال شده به ابر مرسوم, مقایسه گردید.

کلیدواژگان: رایانش ابری, سیستم حمل و نقل هوشمند, تنظیم بار, الگوریتم زندگی زنبور.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + هشت =

0