آیا سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک ابزار مناسب برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هستند؟ مطالعه در مکزیک

is the activity based costing system a viable instrument for smalland medium enterprises? The case of Mexico (2014)

آیا سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک ابزار مناسب برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هستند؟ مطالعه در مکزیک

توضیحات: ۱۳ صفحه انگلیسی، ۲۵ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

شرکت ها با اندازه کوچک و متوسط (SMEs) با چالش های زیادی مواجه می شوند تا بتوانند رقابت کنند و آنها باید استراتژی هایی را تدوین کنند تا آنها را قادر سازد تا قیمت ها را کنترل کنند. هدف از این مقاله تحلیل و ارزیابی اثرات، نفوذ و ویژگیهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است. این تحقیق از نوع کمی و توصیفی است که نمونه های بررسی شده شامل ۱۸۰ شرکت با اندازه کوچک و متوسط می باشند. نتایج کمی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط ، استفاده از سیستم سنتی نشان داد زیرا افراد فاقد آگاهی های لازم بودند و اینکه شرکتهایی وجود دارند که اصلا از هیچ گونه سیستم هزینه یابی استفاده نمی کنند. در نهایت، شرکتهای کوچک و متوسط مکزیکی به سازگاری و فواید ABC پی بردند و حقیقت مهم این است که کاربرد امکان پذیر روشهای هزینه یابی مختلف را برای اهداف مختلف درک کردند.

کلمات کلیدی: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم های هزینه یابی سنتنی، مکزیک

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 5 =

0