آشنايي با روشهای تقويت خمشی وبرشی تير بتن آرمه

آشنايي با روشهای تقويت خمشی وبرشی تير بتن آرمه

( ۱۸صفحه) PDF

چکيده :
با توجه به احتمال ضعف تيرهای اصلی برخی از سازه ها چون تابليه پلها در برش و
FRP خمش به دليل افزايش بار ترافيکی لزوم آشنايي با برخی از روشهای تقويت آنها با ورقه
و انواع مودهای شکست در حالت تقويت ضروری است .
تقويت خمشی و برشی – مکانيزم گسيختگی – FRP کليد واژه ها : تير بتن آرمه – ورقه
مقدمه :
در سال Meier اولين تحقيقات در زمينه تقويت خمشی تير بتن آرمه توسط پروفسور
۱۹۸۰ در آزمايشگاه مرکزی تست مصالح سوئيس انجام شد . روشهای سنتی تقويت چون
استفاده از پس تنيدگی خارجی, ورقه های فولدی پيوند و . . . هر کدام ضعفهايي در روند اجرا
دارند که به کمک…………………………………………………………………….

……………………………………………………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

پانزده + 13 =

0