آزمون عملی اعتماد اولیه روی بانکداری همراه

An empirical examination of initial trust in mobile banking (2019)

آزمون عملی اعتماد اولیه روی بانکداری همراه

توضیحات: ۱۴ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف- هدف این مقاله آزمون تاثیر اعتماد اولیه روی پذیرش کاربران بانکداری همراه است.

طراحی/متدولوژی /رویکرد- بر اساس پاسخ های معتبر از یک پرسشنامه پیمایشی، از مدلسازی ساختاری برای آزمون این مدل پژوهشی استفاده شده است.

یافته ها- این نتایح نشان می دهد که اطمینان ساختاری و کیفیت اطلاعات مهم ترین عوامل تاثیر گذار روی اعتماد اولیه هستند جاییکه کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم به طور معنی داری روی مفید بودن ادراک شده تاثیر می گذارند. اعتماد اولیه روی مفید بودن ادراک شده و هر دو عاملی که پیش بینی کننده نیت استفاده از بانکداری همراه است تاثیر می گذارد.

محدودیت های تحقیق/ کاربردها – این نمونه عمدتا متشکل از کاربرانی است که تجربه اینترنتی قوی دارند که می تواند روی اعتماد آنها در بانکداری همراه تاثیر گذارد. مطالعات آتی نیازمند تعمیم این نتایج به سایرنمونه هاست همچون کاربرانی که هیچ تجربه اینترنتی همراهی نداشته اند.

اصالت/ ارزش – مطالعه موجود عمدتا از نظریه های پذیرش فناوری اطلاعات استفاده می کند همچون TAM  تا بتواند رفتار کاربر همراه را درک کرده و به ندرت به تاثیر اعتماد اولیه روی پذیرش بانکداری همراه می پردازد. با این حال، ریسک ادارک شده بالا و هزینه های جابجایی کم ، نشان دهنده صروت ایجاد اعتماد اولیه است که رفتار کاربر را تسهیل می کند. این پژوهش این خلا را پر می کند.

کلید واژه ها: اعتماد اولیه، بانکداری همراه، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، اعتماد، بانکداری

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۶۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − دو =

0