کاربرد بیولوژی مولکولی برای انجام تومور شناسی با پرتودرمانی

Of what use is molecular biology to the practicing radiation oncologist? (1998)

کاربرد بیولوژی مولکولی برای انجام تومور شناسی با پرتودرمانی

توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۸ صفحه ترجمه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده ترجمه فارسی

پیشینه و هدف: در دوره ای هستیم که شاهد پیشرفت سریع در فهم مکانیزم مقدماتی القا و پیشرفت سرطان می باشیم. الزما هنوز رابطه این دانش جدید با امور بالینی روزانه در تومور شناسی با پرتودرمانی بوجود نیامده است. آشنایی با مفاهیمی از بیولوژی مولکولی و بیوشیمی قطعا در زمینه ایجاد این ارتباط لازم است.

روشها و نتایج: برای نمایش چگونگی تاثیرگذاری دانش جدید بر امور تومورشناسی با پرتودرمانی , مثالی از کاربرد بیولوژی مولکولی برای جنبه های مختلف تومورشناسی بالینی ارائه شده است یعنی تشخیص و جلوگیری , عوامل پیشگیری , عوامل پیش گو کننده , تصمیم گیری درمان , درمانهای جدید و پیگیری. تعدادی از تکنولوژی های بیولوژی مولکولی نشان داده شده اند.

نتیجه گیری :پیشرفتهای بیولوژی مولکولی مستقیما بر نقش تومور شناسی پرتودرمانی بالینی موثر است. در حالی که درمانهای مهم جدید هنوز در حال توسعه آزمایشگاهی هستند , اینها نیز احتمالا دارای تاثیر شاخصی در مراقبت از بیمار و پیشگیری از سرطان در آینده نه چندان دور دارند. با توجه به نقش اساسی تومورشناسی با پرتودرمانی در مدیریت سرطان, دانش اصلی تکنیکهای بیولوژی مولکولی و کاربرد آنها الزامیست تا بتوان بعنوان متخصص در کنار بیماران باشیم و بطور فعال در بهبود علایم بیماری شان یا خطر پیشرفت سرطان شرکت کنیم.

کلید واژه ها : بیولوژی مولکولی , کاربردهای کلینیکی , تومورشناسی با پرتودرمانی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + 2 =

0