پیش زمینه مالی: بررسی حسابداری، صورتحساب های مالی و مالیات (یک فصل کتاب)

FINANCIAL BACKGROUND:A REVIEW OF ACCOUNTING, FINANCIAL STATEMENTS, AND TAXES (2018)

پیش زمینه مالی: بررسی حسابداری، صورتحساب های مالی و مالیات (یک فصل کتاب)

توضیحات: ۳۹ صفحه انگلیسی، ۶۹ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

آگاهی درباره حسابداری برای درک مالی مورد نیاز است. این بدین دلیل است که معاملات مالی در سیستم های حسابداری ثبت می شوند و عملکرد مالی در دوره های حسابداری تعیین می شود. به بیان دیگر، اگر ما می خواهیم با پول اقدام به کسب و کار کنیم، ما باید با سیستمی که آن را دنبال می کند سر و کار داشته باشیم و آن سیستم حسابداری است. برخی از آگاهی ها درباره مالیات نیز مورد نیاز است، زیرا توضیحات مالیات بر بیشتر تصمیمات مالی تاثیر می گذارند.

اگرچه حسابداری به طور کلی یک پیش نیاز است، دانشجویان مالی دارای سطوح مختلفی از آگاهی در این باره هستند. برخی ها نسبتا مطلع و کارشناس هستند، درحالیکه دیگران ممکن است حسابداری را مدتی قبل آموخته اند و چیز زیادی از آن به خاطر نمی آورند.

این فصل یک بررسی از چیزی که شما نیاز دارید تا درباره حسابداری و مالیات بدانید به شما ارائه می دهد. اگر در این باره مطلع نیستید، با دقت این فصل را بخوانید و ایده هایی جدید غیر از متون قبلی حسابداری بیاموزید. اگر می خواهید به سرعت این مقاله را بخوانید، می توانید موضوعات را مرور کنید.

ما مقاله خود را تا جایی که ممکن است بدون رنج اجرا کرده ایم، به خاطر داشته باشید هنگامیکه افراد مالی نیاز دارند که چیزهایی درباره حسابداری بدانند لزوما نباید حسابدار باشند. در حقیقت، ما حتی مجبور نیستیم از حساب بدهی و اعتبار مالی استفاده کنیم.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۲۵۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + دوازده =

0