پیش بینی کننده های خود افشایی جویندگان کار در رسانه های اجتماعی

Predictors of job seekers’ self-disclosure on social media (2015)

پیش بینی کننده های خود افشایی جویندگان کار در رسانه های اجتماعی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × یک =

0