پیشنهاد یک مدل ترکیبی جدید بر مبنای کارت امتیازی متوازن پایداری (SBSC) و شیوه های MCDM با استفاده از متغیرهای زبانشناسی برای ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدکننده نفت

Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies (2014)

پیشنهاد یک مدل ترکیبی جدید بر مبنای کارت امتیازی متوازن پایداری (SBSC) و شیوه های MCDM با استفاده از متغیرهای زبانشناسی برای ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدکننده نفت

توضیحات: ۳۳ صفحه انگلیسی، ۳۴ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

استفاده از کارت امتیازی متوازن مبتنی بر پارامتر توسعه پایدار یک روش نیرومند و مفید برای ارزیابی عملکرد پایدار یک سازمان یا شرکت می باشد. در این مقاله یک روش جدید بر مبنای کارت امتیازی متوازن پایداری (SBSC) و شیوه تصمیم گیری چند سیطره ای (MCDM) برای ارزیابی عملکرد شرکت های تولید کننده نفت در ایران ارائه شده است. به منظور انعکاس ارتباط وابسته بین فاکتورهای اثرگذار بر این مسئله، فرآیند تحلیلی شبکه (ANP)، شاخه ای از تکنیک MCDM بکار گرفته شده است. البته بکارگیری روش ANP برای محاسبه رتبه بندی اولویت روش های جایگزین فرآیندی زمانبَر و مشکل آفرین است؛ بنابراین تکنیک COPRAS (ارزیابی جامع نسبی) برای اولویت بندی روش های امکانپذیر جایگزین به لحاظ متغیرهای زبانشناسی پذیرفته شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان از کارآیی مدل پیشنهادی دارد. مدل ارزیابی عملکرد پیشنهادی با استفاده از ترکیب روش های MCDM و SBSC به مقامات در اقدام برای کسب مزایای رقابت یاری می رساند.

کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد، MCDM، COPRAS، کارت امتیازی متوازن پایداری، ANP، منطق فازی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۲۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 2 =

0