پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت

متغیرها: پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنیت

توضیحات: ۲۳ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

– تعاریف لغوی پلیس

دربررسی فرهنگ لغات بویژه فرهنگ های معتبر فارسی واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم ، پاسبان ،شهربانی، آجان، کلانتر ،ژاندارم و …آمده است که اکثر این واژه ها در گذر زمان ودرطول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند . در مهم ترین موارد واژه پلیس اینگونه تعریف شده است:

– سازمانی درداخل کشور که متصدی حفظ نظم ومال افراد است (معین ،۱۳۷۵ص۱۲۰).

……………….

– تعاریف مفهومی پلیس

………………..

-تعاریف قانونی پلیس (تعریف پلیس براساس قانون)

………………

– تعریف کارکردی پلیس

………………

– تعدد وتنوع وظایف پلیسی

………………..

– پلیس و امنیت

………………

– پلیس ونفوذ اجتماعی

………………

– پلیس وانواع رویکردها                                                      

…………….

– پلیس و رویکرد جامعه محوری

…………..

– ارتباط پلیس با جامعه

……………..

– پلیس و اخلاق حرفه ای

……………

-دیدگاهها ونظریه های امنیت

…………….

نظریه مالر[۱]

…………….

نظریه بوزان[۲]

………….

نظریه ویور[۳]

……………..

نظریه مازلو[۴]

…………………

نظریه چلبی

…………….

– برخی از نظریه های روانشناسی مربوط به احساس امنیت

………………

نظریه گوردن الپورت [۵]

……………

نظریه کارن هورنای[۶]

………………

نظریه اریک فرروم [۷]

…………….

– تئوریهای امنیت

…………….

تئوری پنجره های شکسته[۸]

……………..

مراقبت وتنبیه (تولد زندان)

……………

تئوری های پیشگیری وضعی از جرم

………………

نظریه فضای قابل دفاع

………………..

نظریه فعالیت روزمره

……………….

مراقبت از محله

………………..

گشت زنی شهروندان

……………..

-استراتژی های تغییر محیطی

…………….

حذف آماج های جرم

……………

تقلیل وسوسه ها

………………..

گشت زنی های پلیس

………………

اطلاع رسانی وهشدارهای پلیسی

………………

منابع

– قرآن مجید

– نهج البلاغه

– اسکندری ،مجید (۱۳۸۹) آبشارهای ایران،انتشارات ایران شناسی.

– آشوری، داریوش( ۱۳۶۶) دانش نامه سیاسی ،تهران ،انتشارات مروارید.                                                                        – اصفهانی ،راغب(۱۳۶۳)مفروات ،تهران ،انتشارات رضوی.

……………..

…………….

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

۱-Maler

 

۱-Bozan

۱-wiver

۱-mazelo

۱-GordonAlport

۱-Caren Hornay

۱-Erik Fererom

۱-Broken Window

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 15 =

0