پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بامریند ۱۹۹۱

نام پرسشنامه: پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بامریند ۱۹۹۱

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بامریند:

این پرسش نامه دارای ۳۰ سوال است و در سال ۱۹۹۱ توسط بامریند طراحی و اقتباس شده است که این پرسش نامه ۳۰ سوالی دارای دو گزینه بلی و خیر است و به شیوه لیکرتی نمره گذاری می شود و آزمودنی طبق نظرات خود به جوابگویی به سوالات می پردازد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0