پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز ( RFF)

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز ( RFF)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

مقیاس بازبینی شده چیک و بریگز یک آزمون ۱۴ ماده ای است که توسط چیک و بریگز (۱۹۹۰؛ گروزیر ۲۰۱۷) استفاده گردید. ماده ها در یک مقیاس ۵ ماده ای ( کاملا مخالفم ۱ تا کاملا موافقم ۵) نمره گذاری شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − 9 =

0