پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

نام پرسشنامه : پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

روایی پایای و نمره گذاری

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS): اين مقياس فرم كوتاه مقياس هيجان خواهى زاكرمن (۱۹۷۱) است و شامل ۱۴ سوال ۲ گزينه اى صحيح و غلط مى باشد. سوالات اين مقياس براى ارزيابى تمايل فرد به فعاليت هاى مخاطره آميز به كار مى رود. پايايى اين مقياس توسط زاکرمن و آیزنک (۱۹۷۸) در حدود ۸۵/۰ تا ۸۶/۰ برآورد شده است. كامكاری (۱۳۶۹؛ نقل از حقيقي، شكركن و موسوي شوشتري، ۱۳۸۱) نيز با استفاده از روش تصنيف، گاتمن و آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن را به ترتیب ۸۰/۰، ۷۵/۰ و ۷۰/۰ محاسبه کرده است. لکن کرولا (۱۹۸۸، به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۸۱) ضریب اعتبار این مقیاس را ۸۸/۰ ذکر کرده است.

منبع

حقيقي، جمال؛ شكركن، حسين و موسوى شوشترى، مژگان. (۱۳۸۱). بررسى رابطه جو عاطفى خانواده با سازگارى فردى اجتماعى و عملكرد تحصيلى. مجله علوم تربيتى و روان شناسى، دوره سوم، سال نهم، شماره ۳ و ۴، ۷۹-۱۰۸٫

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − 12 =

0