پرسشنامه نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان( نازنین مولایی مقدم ۱۳۹۳) پرسشنامه گردشگران

پرسشنامه نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان( نازنین مولایی مقدم  ۱۳۹۳ )پرسشنامه گردشگران

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته مدیریت گردشگری گرایش برنامه‌ریزی

با توجه به نظرات خبرگان و اولویت‌بندی مؤلفه‌های گردشگری حلال پرسشنامه‌ برای توزیع بین گردشگران خارجی مسلمان به منظور تعیین نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان به ایران تهیه شد. پرسشنامه‌ی مورد نظر حاوی ۲۲ سؤال است که بر حسب اهمیت مرتب گردیده‌اند. این پرسشنامه از چهار قسمت اصلی حمل و نقل، هتل و سایر اقامتگاه‌ها، غذا و نوشیدنی، و جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری تشکیل گردیده است. در این پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده و از پاسخ‌دهندگان در مورد میزان تأثیر هر یک از مؤلفه‌های گردشگری حلال در جذب آن‌ها به کشور ایران سؤال شده است. ضمن اینکه در طراحی پرسشنامه سعی شده است که سؤالات تا حد امکان همپوشانی نداشته باشند، به این معنی که هر یک از سولات بتواند فقط زیر مجموعه‌ی یک بخش مورد نظر قرار بگیرد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 + 17 =

0