پرسشنامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری (فهیمه رستم پورواجاری ۹۲-۹۳ ) (پرسشنامه مدیران و مسئولین)

پرسشنامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری(فهیمه رستم پورواجاری ۹۲-۹۳ ) (پرسشنامه مدیران و مسئولین)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و توسط رستم پورواجاری و همکاران ۹۲-۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × پنج =

0