پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین ۱۹۸۹

نام پرسشنامه : پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین ۱۹۸۹

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ناامیدی در کودکان است. طیف پاسخگویی آن از نوع دو گزینه ای بوده که در آن هر جوابی که مطابق کلید پرسشنامه باشد ۱ امتیاز و گزینه های غیرمطابق با کلید ۰ امتیاز دریافت خواهند نمود. کلید پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

سوال پاسخ صحیح سوال پاسخ صحیح سوال پاسخ صحیح
۱ غ ۷ غ ۱۳ ص
۲ ص ۸ ص ۱۴ ص
۳ غ ۹ ص ۱۵ ص
۴ غ ۱۰ ص ۱۶ غ
۵ غ ۱۱ غ ۱۷ ص
۶ غ ۱۲ ص  

 

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این نمره دامنه ای از صفر تا ۱۷ را خواهد داشت. هر چه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان ناایمیدی بالاتر کودک پاسخ دهنده خواهد و برعکس.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 4 =

0