پرسشنامه مهارتهای زندگی محمدخانی و همکاران ۱۳۸۵

نام پرسشنامه : پرسشنامه مهارتهای زندگی محمدخانی و همکاران ۱۳۸۵

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه در کل ۱۴۴ سوال دارد که ۱۹ خرده مقیاس را می سنجد. پرسش ها بر اساس مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای است که از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شوند. ( بسیار کم نمره ۱ ………. بسیار زیاد نمره ۵). قیاسی در پژوهش خود آلفای کرونباخ  ۹۷/۰ درصد را بدست آورد. (به نقل از ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۹). روایی این آزمون هم به شیوه روایی همزمان ۸۵/۰ بدست آمده است (همان منبع).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × چهار =

0