پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان(سهرابی و همکاران ۸۹-۱۳۸۸)

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان (سهرابی و همکاران ۸۹-۱۳۸۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط  سهرابی و همکاران ۸۹-۱۳۸۸ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.یرسشنامه مربوط به مشارکت اجتماعی دانش آموزان که شامل یک بخش مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان (سن، جنس، پایه تحصیلی، رشته، دین، مذهب و قوم) و بخش دوم؛ ۲۵ سؤال مربوط به نوع مشارکت اجتماعی(مذهبی، فرهنگی- هنری، علمی، نوع دوستانه،سازماندهی و ورزشی) که دانش آموزان در مدرسه داشته اند، می باشد.

 جدول (۳-۵) تناظر سؤال ها مطابق با پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان

ابعاد تحقیق شماره سوال ها درصد
مشارکت مذهبی ۸- ۱۸- ۱۹- ۲۲- ۲۳- ۲۴- ۲۵ ۲۸%
مشارکت فرهنگی- هنری ۱- ۳- ۴- ۵- ۷- ۱۱- ۱۴- ۱۵- ۲۱ ۳۶%
مشارکت علمی ۹- ۱۰- ۱۲- ۱۳- ۱۷- ۲۰ ۲۴%
مشارکت ورزشی ۲- ۶-۱۶ ۱۲%
مجموع ۲۵ سوال ۱۰۰%

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + یک =

0