پرسشنامه مزیت رقابتی (مهری(۱۳۸۳))

پرسشنامه مزیت رقابتی (مهری(۱۳۸۳))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای ارزیابی مزیت رقابتی از پرسشنامه مهری(۱۳۸۳) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت − 7 =

0