پرسشنامه مدیریت زمان(مقیمی،۱۳۹۰) و لوتار جی سیورت

پرسشنامه مدیریت زمان(مقیمی،۱۳۹۰) و لوتار جی سیورت

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه تلفیقی از پرسشنامه مدیریت زمان(مقیمی،۱۳۹۰) و لوتار جی سیورت(ترجمه شده توسط خاکی،۱۳۷۵) می باشد. تعداد گویه های پرسشنامه ۳۸ سوال بسته براساس درجه بندی طیف لیکرت می باشد و نحوه نمره گذاری ان به ترتیب گزینه ها از یک تا ۵ می باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + نوزده =

0