پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران ۲۰۰۶

نام پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری مارکوس و همکاران ۲۰۱۸

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

هدف: تحقیقات نشان داده است که مدیریت دانش اثربخش در سازمان، باعث افزایش نوآوری می‌شود. در این پرسشنامه، ارتباط بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری بررسی می‌شود[۱].

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:. ……………….

  • امتیاز ۸۰- ۵۵: نشان می‌دهد که اقدامات اثربخشی در زمینه مدیریت دانش در سازمان انجام می‌شود. چنین اقداماتی به احتمال زیاد باعث ایجاد نوآوری در سازمان می‌شود.
  • امتیاز ۵۵- ۳۰: نشان می‌دهد که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش تا حدودی اثربخشی می‌باشد. چنین اقداماتی احتمالاً باعث ایجاد نوآوری در سازمان می‌شود.

امتیاز زیر ۳۰: نشان می‌دهد که اقدامات سازمان در زمینه مدیریت دانش از اثربخشی لازم برخوردار نمی‌باشد. چنین اقداماتی منجر به ایجاد نوآوری در سازمان نمی‌شود.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 + پنج =

0