پرسشنامه مدیریت استعداد توسط فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)

پرسشنامه مدیریت استعداد توسط فیلیپس و راپر (۲۰۱۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

اولین ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد می باشد که توسط فیلیپس و راپر (۲۰۱۸) تنظیم شده است. این پرسشنامه بر اساس طیف ۵ تایی لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است. که ابعاد جذب، کشف، توسعه و بهسازی، حفظ و نگهداشت استعدادها  را مورد بررسی قرار می دهد.

جدول (۳-۱): تطبیق سوالات پرسشنامه مدیریت استعداد با مؤلفه های آن

ردیف متغیر سوالات
۱ جذب استعداد ۱ تا ۹
۲ کشف استعدادها ۱۰ تا ۱۴
۳ توسعه  و بهسازی استعدادها ۱۵ تا ۲۲
۴ حفظ و نگهداشت استعدادها ۲۳ تا ۲۸

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + 11 =

0