پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی (AI) 1975

نام پرسشنامه : پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی (AI) 1975

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه ساخته گمبریل و ریکی (۱۹۷۵) می باشد. علت انتخاب اين مقياس، توانايي منحصر به فرد آن در مشخص كردن درجه ناراحتي تجربه شده دانشجويان در موقعيت هاي خاص و وجود موقعيت هاي اجتماعي مثبت و منفي نسبتا زياد آن مي باشد. اين پرسشنامه داراي چند دسته سؤال است: رد كردن تقاضا، بيان كردن محدوديت هاي خود، تقاضا كردن، پيشقدم شدن در آغاز يك برخورد اجتماعي، بيان احساسات مثبت، كنار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوت داشتن با ديگران، ابراز وجود در موقعيت هايي كه بايد كمك كرد، دادن بازخورد منفي. اين مقياس داراي ۴۰ ماده پنج گزينه اي (۱= هرگز تا ۵=خیلی زیاد) است كه از ۱ تا ۵ نمره گذاري مي شود. جمع امتيازات قابل كسب در دامنه اي بين ۴۰ تا ۲۰۰ مي باشد كه امتياز كمتر نشان دهنده قاطعيت بالا و امتياز بالاتر نشان دهنده قاطعيت كمتر است.

قاطعيت آزمودني ها در سه سطح پايين ۷۵/۰ امتياز به بالا، متوسط ۲۵/۰ تا ۷۵/۰ امتياز و بالا كمتر از ۲۵/۰ امتياز طبقه بندي شد. روایی و پایایی این آزمون به ترتیب برابر با ۳۹/۰ تا ۷۰ و ۸۷/۰ گزارش شده است. (گمبریل و ریکی، ۱۹۷۵). بهرامی ضریب اعتبار این آزمون را ۸۸/۰ محاسبه کرده است. (بهرامی، ۱۹۹۶).

منابع

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷ .
McCartan PJ, Hargie OD. Assertiveness and caring: are they compatible?. J Clin Nurs. 2017 Sep; 13(6): 707-13.

 

Bahrami F. [Comparison of assertive training methods toward unassertive high school girl students by personal & group counsel in Esfahan city]. Dissertation of Master of Science in Psychology, Psychology College of Tehran Allameh Tabatabai University, 1996. (Persian)

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − یازده =

0