پرسشنامه عوامل مرتبط با وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی( مرادی۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل مرتبط با وضعیت تغذیه ای بیماران همودیالیزی( مرادی(۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه پژوهشگر ساخته و متشکل از دو قسمت بود: عوامل فردی-اجتماعی شامل: سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، میزان درآمد خانواده، میزان تحصیلات همسر، وضعیت اشتغال همسر، وضعیت زندگی، وضعيت مسكن، تعداد اعضای خانواده و عضويت در انجمن حمايت از بيماران كليوی و نیز عوامل درمانی مرتبط با وضعیت تغذیه ای شامل: طول مدت همودیالیز، تعداد دفعات همودیالیز در هفته، سابقه پیوند کلیه، تغییرات وزن، طول مدت اطلاع از ابتلا به بیماری کلیوی، بیماریهای همراه و داروهای مکمل مصرفی بود

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + پانزده =

0