پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی(عبدوس و همکاران)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی( عبدوس و همکاران)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط عبدوس و همکاران سال ۹۰- ۱۳۸۹ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. این پرسشنامه شامل محورهای زیر می باشد:

  • سؤال های مربوط به متغیرهای زمینه ای ( ۱۴ سؤال)
  • سؤال های مربوط به متغیرهای فنی ( ۲۰ سؤال)
  • سؤال های مربوط به متغیرهای آموزشی-ترویجی ( ۲۰سؤال)
  • سؤال های مربوط به متغیرهای نگرشی (۱۴ سؤال)
  • سؤال های مربوط به متغیرهای اطلاعات فنی (۸ سؤال)
  • سایر سؤال ها (۴ سؤال)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − نه =

0