پرسشنامه عوامل رقابتی پورتر

پرسشنامه عوامل رقابتی پورتر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين بخش از پرسش­نامه عوامل رقابتی را بر اساس مدل پورتر مورد سنجش قرار مي­دهد. مشخصه­هاي اين بخش از پرسش­نامه به همراه متغيرها و تعداد سوال ها در جدول ۳-۳ ارائه گرديده است.

جدول ۳-۳- بخش عوامل رقابتی

عنوان تعداد سوال ها تعداد متغیرها مقياس شکل پاسخ
عوامل رقابتی پورتر ۱۴ ۴ ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت

جدول سنجه های پرسشنامه

مولفه ها تعداد سنجه ها
فاکتورهاي دروني ۴
شرايط تقاضاي داخلي ۳
صنايع مرتبط و حمايت کننده ۴
استراتژي، ساختار و رقابت ۳

در اين بخش­ها، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص نمايند

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − 5 =

0