پرسشنامه عملکرد صادرات(محبت جاهد ۱۳۹۲)

پرسشنامه عملکرد صادرات(محبت جاهد ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسش­نامه­ی محقق ساخته می­باشد که با مطالعه­ی متون و مقالات پژوهشی در زمینه موضوع تحقیق، بخصوص پژوهش اورال (۲۰۱۸)، توسط محقق(محبت جاهد ۱۳۹۲) ساخته و پرداخته شده است. اين بخش شامل ۹ سوال است. در طراحي اين قسمت سعي گرديده است که سوالات پرسش­نامه تاحد ممکن  قابل فهم باشد. براي طراحي اين بخش از طيف پنج گزينه‌اي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج‌ترين مقياس­هاي اندازه‌گيري به شمار مي‌رود.

جدول ۳-۲) صفات كمي و ارزش هاي عددي گزينه هاي پرسشنامه

طیف کمّی کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
ارزش عددی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

سوال متغیر عملکرد صادرات  
۲۰-۲۴ بهبود وضعیت رقابتی  

ابعاد

۲۴-۲۸ افزایش سهم بازار

پس از تدوين طرح مقدماتي پرسش­نامه تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسش­نامه تعيين شود.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه + 8 =

0