پرسشنامه شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی(آزاد بخت۱۳۹۳ )

پرسشنامه شیوه های  حفظ و نگهداری منابع انسانی(آزاد بخت۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

شامل ۱۳ سوال مي­باشدکه از پاسخ­دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را ازکاملاً مخالف تا کاملاً موافق در پاسخنامه­اي كه بصورت طيف ليكرت تنظيم گرديده است مشخص نمايند.

جدول ۳-۱: طيف ليكرت

گزينه انتخابي کاملا موافقم موافقم متوسط مخالفم کاملا مخالفم
امتياز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جدول ۳-۲ متغيرها و تعداد سولات مربوط به هر متغير را نشان مي­دهد.

جدول ۳-۲: متغيرها و تعداد سوالات مربوط به هر متغير

متغير مورد بررسي تعداد سوالات (شماره سوالات)
خدمات رفاهی ۱-۴
ایمنی ۵-۶
بهداشت ۷-۹
مزایا ۱۰-۱۳

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × سه =

0