پرسشنامه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید( ندا خوانساری شامخ ۱۳۹۳ )

پرسشنامه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید( ندا خوانساری شامخ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته مديريت كارآفريني گرایش کسب‌وکار جدید

پس از شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت در توسعه محصول جدید از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، جهت تحلیل کمی و بررسی سؤالات تحقیق، پرسشنامه‌ای ۵ گزینه‌ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شد که پس از ارسال این پرسشنامه برای اساتید خبره و انجام اصلاحات کارشناسی، پرسشنامه‌ای شامل ۶ عامل با ۵۳ سؤال تدوین گردید.

۶ عامل، به ترتیب اولویت، بازاریابی و فروش، تیم توسعه محصول، تکنولوژی، طراحی و تولید، توانایی سازمانی و درنهایت تجاری‌سازی شناسایی شد.

در مرحله آخر جهت ایجاد زبان مشترک بین محقق و پاسخگو و همچنین پی بردن هرچه بیشتر محقق به اشکالات ظاهری و محتوایی پرسشنامه، لازم است پس از تهیه و تنظیم پرسشنامه (مرحله قبل), یک بررسی یا آزمون مقدماتی (پیش‌آزمون), از میان افرادی که جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند، انجام گیرد (عباسی و ممتانی, ۱۳۸۲).

لذا پرسشنامه طراحی‌شده طی مراحل قبلی، در قالب آزمون اولیه به‌طور تصادفی میان ۳۰ نفر به‌عنوان نمونه از اعضای جامعه آماری تحقیق (که در دسترس محقق بوده است), توزیع شد و نتایج مربوطه اخذ گردید. این مرحله نیز پس از جمع‌آوری سریع پرسشنامه‌های پخش‌شده با توجه به بررسی‌های موشکافانه مراحل قبل محقق و به دست آوردن آلفای هر متغیر و آلفای کل پرسشنامه ۶ سؤال حذف گردید ، پرسشنامه حاضر به‌عنوان پرسشنامه نهایی با ۴۷ سؤال انتخاب شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − شانزده =

0