پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

نام پرسشنامه : پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

 

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف اصلی آن سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان است. شیوه نمره گذاری آن بر روی یک طیف سه گزینه ای قرار دارد که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

 

گزینه موافق بی نظر مخالف
امتیاز ۳ ۲ ۱

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از ۲۵ تا ۷۵ خواهد داشت. بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر محبوبیت بیشتر معلم مورد نظر است و برعکس.

روایی و پایایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روایی و پایایی این پرسشنامه در دسترس نیست. ولی توصیه ما این است که در هنگام استفاده از این پرسشنامه روایی صوری این پرسشنامه را به تایید چند تن از اساتید مربوط رسانده و نیز پایایی آن را با آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نمایید.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − هفت =

0