پرسشنامه سنجش آگاهی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد (الهویردی پور۱۳۹۳)

پرسشنامه سنجش آگاهی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در مورد رگ گیری از نوزاد (الهویردی پور۱۳۹۳)

رشته مراقبتهای ویژه هست

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه  سنجش میزان آگاهی پرستاران در مورد رگ گیری  از نوزادان  حاوی سوالاتی در مورد نحوه انجام پروسیجر ، تشخیص ، پیشگیری و درمان عوارض احتمالی می­باشد وشامل ۱۵ سوال ۴ گزینه ای می باشد که توسط محققین از کتاب مرجع پرستاری مراقبت های ویزه نوزادان استخراج شده است. هر سوال دارای یک پاسخ صحیح و یک پاسخ نادرست بود که به پاسخ­های درست نمره یک و به پاسخ های نادرست و بدون پاسخ  نمره صفر تعلق گرفت ، سپس مجموع نمرات پرسشنامه که برای هر فرد بین صفر تا ۱۵ بوده ، محاسبه شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × سه =

0