پرسشنامه سرمایه فرهنگی نقی زاده۱۳۹۲

پرسشنامه سرمایه فرهنگی  نقی زاده۱۳۹۲

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال بوده و توسط  فاطمه نقی زاده۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه به صورت سوالات بسته انتخاب شده است که با بهره گیری از مقیاس لیکرت پاسخگو را مورد سنجش قرار داده است. پرسش نامه نیز به صورت محقق ساخته می‌باشد.

متغیر
سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات)
سرمایه فرهنگی تجسم یافته
سرمایه فرهنگی عینیت یافته

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − 16 =

0