پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون ۱۹۹۰AAI

نام پرسشنامه : پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون  ۱۹۹۰AAI

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبكهاي دلبستگي بزرگسالان:

اين پرسشنامه توسط سيمپسون (۱۹۹۰)ساخته شده است. اين آزمون شامل۱۳ جمله در مقياس ليكرت است كه آزمودني در پاسخ به هر سوال بايديكي از گزينه هاي طيف۵ درجه اي(ازكاملا مًوافق تا كاملا مخالف) راانتخاب كند. ازاين۱۳ جمله،۵ جمله براي ارزيابي سبك دلبستگي ايمن،۴ جمله براي ارزيابي سبكدلبستگي اجتنابي و۴ جمله براي ارزيابي سبك دلبستگي دوسوگراي اضطرابي مي باشد.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 1 =

0