پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

پرسشنامه سبک های حل مسئله  کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای این منظور (سنجیدن سبک های حل مسئله) از پرسش نامه ی سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶) استفاده می شود که دارای ۲۴ سوال است و ۶ عامل را می سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × پنج =

0