پرسشنامه سبک مدیریت کلاس (كوشان۹۳ )

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس (كوشان۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل ۲۵ سؤال در سه مقیاس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است. مدیریت آموزش ۱۳ سؤال، مدیریت افراد ۸ سؤال و مدیریت رفتار شامل ۴ سؤال می باشد. نمره کل سبک مدیریت کلاس از جمع این سه مقیاس به دست می آید. پاسخ ها نیز در یک مقیاس چهار گزینه ای تهیه شده است ( همیشه، معمولاً، تا اندازه ای، هرگز).

این پرسشنامه برای اولین بار در ایران به وسیله امین یزدی و عالی (۱۳۸۷)، بر روی معلمان اجرا شده و هنجار یابی و اعتباریابی آن نیز توسط آنها صورت گرفته است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − هفت =

0