پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶

نام پرسشنامه : پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (۱۹۸۶) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده و ۳ مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای ۱۵ ماده، ‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت ۹ گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹ نمره­گذاری می­شود. که ۱۵ جمله اول صمیمت و ۱۵ جمله بعدی هوس و ۱۵ جمله آخری تعهد را منعکس می­کند.

پایایی این پرسشنامه را قمرانی و سادات جعفر طباطبایی (۱۳۸۵) با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۲/۰ و برای مؤلفه­های صمیمیت ۸۹/۰ ، لذت۸۹/۰ و تعهد ۸۱/۰ گزارش کرده­اند.ضرایب روایی برای مؤلفه­های صمیمیت، لذت و تعهد را به ترتیب ۶۶/۰ ، ۷۷/۰ و ۹۲/۰ بدست آوردند.

 

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰
قمرانی و سادات جعفر طباطبایی. (۱۳۸۵). بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی . رابطه آن با رضایت زناشویی و متغیرهای دموگرافیک. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد ۵، شماره ۱۷، صص ۹۵-۱۰۹٫

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 + 9 =

0