پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) کرتون ۱۹۶۷

پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) کرتون ۱۹۶۷

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط کرتون ۱۹۶۷ برای سنجش سبک  نوگرا یا پژوهنده – یانوگرا یا پذیرنده ساخته شد پرسشنامه از ۳۳ ماده و ۵ گزینه ( بسیار آسان، نه مشکل نه آسان، مشکل و بسیار مشکل ) تشکیل شده است و از آزمودنی خواسته می شود و خواندن دقیق هر ماده را مشخص کند تا چه اندازه برای این مشکل یا آسان خواهد بود برای مدت طولانی هر یک از آن ویژگی ها را داشته باشد برای مثال ( عنوان فردی که از زوایای جدید به مسایل و مشکلات موجود نگاه می کند یا به عنوان فردی که مسیرهای از پیش تعیین شده را بدون   انحراف طی می کند )

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 8 =

0