پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه) ۱۹۹۲

نام پرسشنامه: پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن ۳۶ SF– (فرم کوتاه) ۱۹۹۲

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن ۳۶ SF– (فرم کوتاه) ۱۹۹۲

این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1992) ساخته شد و دارای ۳۶ عبارت است و ۸ قلمرو عملکرد جسمی، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی، سلامت روانی، سرزندگی، درد بدنی و سلامت عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گذشته از این، ۳۶-SF دو سنجش کلی را نیز از کارکرد فراهم می آورد؛ نمره کلی مولفه فیزیکی (PCS) که آن نیز بعد فیزیکی سلامت را مورد سنجش قرار می دهد و نمره کلی مولفه روانی (MCS) که این مورد هم بعد روانی اجتماعی سلامت را ارزشیابی می نماید. نمره بالاتر به‌منزله کیفیت زندگی بهتر است.

شیوه نمره گذاری هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

  • در سوالات ۱ و ۲ گزینه اول ۵ امتیاز و گزینه پنجم ۱ امتیاز خواهد گرفت.
  • در سوالات ۳ تا ۱۲ بر طبق جدول زیر:
گزینه مشکل دارم کمی مشکل دارم اصلا مشکل ندارم
امتیاز ۱ ۲ ۳
  • در سوالات ۱۳ تا ۱۹: گزینه بلی صفر امتیاز و گزینه خیر ۱ امتیاز
  • در سوالات ۲۰ و ۲۲ گزینه اول ۵ امتیاز و گزینه پنجم ۱ امتیاز خواهد گرفت.
  • در سوالات ۲۳ تا ۳۱:
گزینه‌ها: همه اوقات بیشتر اوقات مقدار زیادی از اوقات گاهی اوقات مقدارکمی از ا وقات هیچ وقت
امتیاز ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
  • در سوال ۳۲ گزینه اول ۱ امتیاز و گزینه پنجم ۵ امتیاز خواهد گرفت.
  • در سوالات ۳۳ تا ۳۶:
گزینه‌ها: کاملا درست بیشتر درست نمیدانم بیشتر نادرست کاملا نا درست
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

این پرسشنامه دو قسمت عمده دارد که در جدول زیر سوالات مربوط به هر بخش ارائه گردیده است:

بخش شماره سوال
سلامت جسمانی ۱، ۳،۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶
سلامت روانی ۱۷، ۱, ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱،

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × یک =

0